PHYSICIANS DECLARATION 
GLOBAL COVID SUMMIT – ROME, ITALY

International Alliance of Physicians and Medical Scientists
September, 2021
(view in Italian) (view in Slovak) (view in Dutch) (view in Spanish) (view in English)

Mi liječnici iz cijelog svijeta, ujedinjeni i odani Hipokratovoj prisezi, uviđamo da se liječnička profesija kakvu poznajemo nalazi na raskrižju te se osjećamo obvezni izjaviti sljedeće:

BUDUĆI DA je naša krajnja odgovornost i dužnost poštovati i obnoviti dostojanstvo, integritet, umijeće i znanost liječenja;

BUDUĆI DA je došlo do nezapamćenog napada na našu sposobnost da skrbimo za svoje pacijente;

BUDUĆI DA su tvorci javnih politika odlučili nametnuti jedinstvenu strategiju liječenja za sve, što je dovelo do nepotrebnih bolesti i smrti, umjesto da poštuju temeljne koncepte individualiziranog i personaliziranog pristupa skrbi za pacijente, koji se pokazao sigurnim i učinkovitijim;

BUDUĆI DA liječnici i drugi pružatelji zdravstvene skrbi koji rade na prvoj liniji, koristeći se svojim znanjem o epidemiologiji, patofiziologiji i farmakologiji, često prvi mogu odrediti nove terapije, koje potencijalno mogu spasiti živote;

BUDUĆI DA se liječnike sve više obeshrabruje od sudjelovanja u otvorenoj stručnoj raspravi i razmjeni ideja o novim i nadolazećim bolestima, čime se ugrožava ne samo srž medicinske struke, već i ono što je još važnije i tragičnije: životi naših pacijenata;

BUDUĆI DA je tisućama liječnika onemogućeno liječenje vlastitih pacijenata zbog prepreka koje su postavile ljekarne, bolnice i agencije za javno zdravstvo, zbog čega velika većina pružatelja zdravstvene skrbi ne može zaštititi svoje pacijente od bolesti. Liječnici sada savjetuju svoje pacijente da jednostavno odu kući (i omoguće replikaciju virusa) i da se vrate ako im se bolest pogorša, što je dovelo do stotina tisuća nepotrebnih smrti pacijenata zbog neliječenja;

BUDUĆI DA takvo postupanje nije lijek. To nije skrb. Takve politike zapravo mogu predstavljati zločine protiv čovječnosti.

STOGA JE:

ODLUČENO da je potrebno ponovno uspostaviti odnos između liječnika i pacijenta. Taj je odnos sama srž medicine i liječnicima omogućuje da najbolje razumiju svoje pacijente i njihove bolesti te da liječenje oblikuju tako da pruža najbolje mogućnosti za uspjeh, pri čemu je pacijent aktivan sudionik u skrbi. 

ODLUČENO da je potrebno okončati političko uplitanje u liječničku praksu te u odnos između liječnika i pacijenta. Liječnici i svi pružatelji zdravstvene skrbi moraju biti slobodni baviti se umijećem i znanošću liječenja bez straha od odmazde, cenzure, klevete ili disciplinskih mjera, uključujući mogući gubitak licence i bolničkih povlastica, gubitak ugovora o osiguranju i uplitanje vladinih tijela i organizacija, što nas dodatno sprečava da skrbimo o pacijentima kojima je potrebna pomoć. Danas je, više nego ikada prije, potrebno zaštititi pravo i mogućnost razmjene objektivnih znanstvenih saznanja, koja nam pomažu u razumijevanju bolesti.

ODLUČENO da liječnici moraju braniti svoje pravo na propisivanje liječenja, poštujući načelo U PRVOME REDU, NE NANESI ŠTETU. Liječnicima se ne smije ograničavati propisivanje sigurnog i učinkovitog liječenja. Ta ograničenja i dalje uzrokuju nepotrebne bolesti i smrt. Potrebno je ponovno uspostaviti prava pacijenata da, nakon što su u potpunosti obaviješteni o rizicima i koristima svake mogućnosti liječenja, mogu to liječenje i primiti.

ODLUČENO da pozivamo sve liječnike svijeta i sve pružatelje zdravstvenih usluga da nam se pridruže u ovom plemenitom cilju jer se trudimo vratiti povjerenje, integritet i profesionalnost u liječničku praksu.

ODLUČENO da pozivamo svjetske znanstvenike, koji su kvalificirani za biomedicinsko istraživanje te poštuju najviše etičke i moralne standarde, da ustraju na svojoj sposobnosti provođenja i objavljivanja objektivnih i empirijskih istraživanja bez straha od odmazde zbog svoje karijere, ugleda i sredstava za život.

ODLUČENO da pozivamo pacijente koji smatraju da je odnos između liječnika i pacijenta važan, kao i mogućnost aktivnog sudjelovanja u skrbi, da zatraže pristup znanstveno utemeljenoj medicinskoj skrbi.

U POTVRDU TOGA niže potpisani potpisuje ovu Izjavu na prvonavedeni datum.

Sign the Declaration

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.