PHYSICIANS DECLARATION 
GLOBAL COVID SUMMIT – ROME, ITALY

International Alliance of Physicians and Medical Scientists
September, 2021

Wij, de artsen van de wereld, verenigd en loyaal aan de eed van Hippocrates, erkennend het beroep van geneeskunde zoals wij dat kennen op een kruispunt staat. Wij ondervinden derhalve de noodzaak om het volgende te verklaren;

OVERWEGENDE dat het onze grootste verantwoordelijkheid en plicht is de waardigheid, integriteit, kunst en wetenschap van de geneeskunde te handhaven en te herstellen;

OVERWEGENDE dat er een ongekende aanval is gepleegd op ons vermogen om voor onze patiënten te zorgen;

OVERWEGENDE dat de beleidsmakers ervoor hebben gekozen om een “one size fits all”-behandelingsstrategie af te dwingen, die leidt tot onnodige ziekte en dood, in plaats van fundamentele concepten van de geïndividualiseerde, gepersonaliseerde benadering van patiëntenzorg te handhaven, waarvan is bewezen dat deze veilig en effectiever is;

OVERWEGENDE dat artsen en andere zorgverleners die in de frontlinie werken en gebruikmaken van hun kennis van epidemiologie, pathofysiologie en farmacologie, vaak als eerste nieuwe, potentieel levensreddende behandelingen identificeren;

OVERWEGENDE dat artsen steeds vaker worden ontmoedigd om een open professioneel discours te voeren en ideeën uit te wisselen over nieuwe en opkomende ziekten, waardoor niet alleen de essentie van het medische beroep in gevaar komt, maar nog belangrijker, tragischer, het leven van onze patiënten;

OVERWEGENDE dat duizenden artsen worden verhinderd om hun patiënten te behandelen als gevolg van barrières die door apotheken, ziekenhuizen en volksgezondheidsinstanties worden opwerpen, waardoor de overgrote meerderheid van de zorgverleners hulpeloos is om hun patiënten te beschermen in het licht van ziekten. Artsen adviseren hun patiënten nu om gewoon naar huis te gaan (waardoor het virus zich kan repliceren) en terug te keren wanneer hun ziekte verergert, wat resulteert in honderdduizenden onnodige sterfgevallen van patiënten als gevolg van het niet behandelen;

OVERWEGENDE, dat dit geen geneeskunde is. Dit is geen zorgverlening. Dit beleid zou in feite misdaden tegen de menselijkheid kunnen vertegenwoordigen.

EN DERHALVE:

CONCLUDERENDE, dat de arts-patiënt relatie moet worden hersteld. Het hart van de geneeskunde is deze relatie, die artsen in staat stelt om hun patiënten en hun ziekten het beste te begrijpen, om behandelingen te formuleren die de beste kans op succes geven, terwijl de patiënt een actieve deelnemer is aan hun zorg.

CONCLUDERENDE, dat de politieke inbreuk op de praktijk van geneeskunde en de arts/patiënt verhouding moet beëindigen. Artsen, en alle zorgverleners, moeten vrij zijn om de kunst en wetenschap van de geneeskunde uit te oefenen zonder angst voor vergelding, censuur, laster of disciplinaire maatregelen, waaronder mogelijk verlies van licentieverlening en ziekenhuisprivileges, verlies van verzekeringscontracten en inmenging van overheidsinstanties en -organisaties – die ons verder beletten om voor patiënten in nood te zorgen. Meer dan ooit moeten het recht en het vermogen om objectieve wetenschappelijke bevindingen uit te wisselen, die ons begrip van ziekten bevorderen, worden beschermd.

CONCLUDERENDE, dat artsen hun recht om behandeling voor te schrijven moeten verdedigen, waarbij ze eerst het principe in acht nemen, DOE GEEN KWAAD. Artsen mogen niet worden beperkt tot het voorschrijven van veilige en doeltreffende behandelingen. Deze beperkingen blijven onnodige ziekte en dood veroorzaken. De rechten van patiënten moeten, nadat zij volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van elke optie, worden hersteld om deze behandelingen te ontvangen.

CONCLUDERENDE, dat we artsen van de wereld en alle zorgverleners uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten bij deze nobele zaak terwijl we proberen het vertrouwen, de integriteit en de professionaliteit van de praktijk van de geneeskunde te herstellen.

CONCLUDERENDE, dat we de wetenschappers van de wereld, die bedreven zijn in biomedisch onderzoek en de hoogste ethische en morele normen handhaven, uitnodigen om aan te dringen op hun vermogen om objectief, empirisch onderzoek uit te voeren en te publiceren zonder angst voor represailles voor hun carrière, reputatie en levensonderhoud.

CONCLUDERENDE, dat we patiënten, die geloven in het belang van de arts-patiëntrelatie en het vermogen om actieve deelnemers aan hun zorg te zijn, uitnodigen om toegang te eisen tot wetenschappelijk onderbouwde medische zorg.

TEN BLIJKE WAARVAN ondergetekende deze Verklaring heeft ondertekend met ingang van de datum waarop deze voor het eerst is geschreven.


Sign the Declaration

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.